Mule ESB

100% propojení stávajících systémů

Vysoká dostupnost

Clustering

Enterprise podpora

Integrační platforma Mule ESB

Co je Enterprise Service Bus

Enterprise Service Bus (ESB) je ve své podstatě architektura. Jedná se o soubor pravidel a zásad pro integraci mnoha aplikací dohromady přes infrastrukturu sběrnice. Jádrem koncepce architektury ESB je, že můžete integrovat různé aplikace tím, že mezi nimi nasadíte komunikační sběrnici a povolíte jednotlivým aplikacím, aby s ní mluvili. Tento systém odděluje systémy od sebe navzájem, což jim umožňuje komunikovat bez závislosti na znalosti jiných systémů na sběrnici.

Co je Mule ESB

Mula je odlehčená opensource podniková sběrnice služeb (enterprise service bus) a integrační platforma založená na Javě. Umožňuje snadné a rychlé spojování aplikací mezi sebou a dovolí tak snadnou výměnu dat. Mula umožňuje jednoduchou integraci již existujících systémů bez ohledu na technologie použité aplikacemi, včetně JMS, webových služeb, JDBC, http a dalších.

Mule ESB™ dokáže integrovat systémy společnosti Microsoft, dále např. systémy a služby Salesforce s ERP a finančními aplikacemi jako je SAP, NetSuite nebo Oracle EBS atp. Online propojení Salesforce a integrace s ERP umožňuje kompletní pohled na vaše zákazníky a automatizuje business procesy napříč aplikacemi.

Klíčovou výhodou ESB je, že dovoluje různým aplikacím komunikovat spolu navzájem a funguje zde jako transitní systém pro přenos dat uvnitř firmy nebo přes Internet.

Potřebuji ESB

Mula ale i obecně jiné ESB nabízí skutečnou hodnotu v situacích, kde je alespoň pár integračních bodů nebo alespoň 3 aplikace k integraci. Rovněž se hodí pro situace, kde jsou vyžadovány slabé vazby mezi komponentami, škálovatelnost a robustnost.

Níže je uveden seznam pro volbu ESB:

 • Integrujete 3 nebo více aplikací/služeb?
 • Budete potřebovat připojit více aplikací v budoucnu?
 • Potřebujete použít více než jeden typ komunikačního protokolu?
 • Potřebujete směrování zpráv např. agregace, větvení nebo směrování na základě obsahu zprávy?
 • Potřebujete publikovat služby pro použití jinými aplikacemi?
 • Potřebujete, aby spolu komunikovaly aplikace, které to teď neumí?

Proč Mule ESB

Mule ESB je odlehčená a vysoce škálovatelná. Je možné začít s málem a postupem času připojovat více aplikací. Mula řídí všechny interakce mezi aplikacemi a komponentami transparentně, bez ohledu na to, zda existují ve stejném JVM nebo někde v rámci Internetu a také bez ohledu na použitý transportní protokol.

Na trhu v současné době je více komerčních implementací ESB. Avšak mnohé z nich poskytují pouze omezenou funkcionalitu nebo jsou postaveny na nějakém existujícím aplikačním serveru či serveru zpráv, což má za následek tzv. vendor lock, kdy není snadné změnit daný server (a také dodavatele). Mule ESB je neutrální na dodavatelích software, takže výše zmíněný problém s Mulou nikdy nenastane.

Mula poskytuje mnohé výhody oproti konkurenci:

 • Komponenty v Mule - mohou být typu, jaký chcete. Můžete jednoduše integrovat cokoliv od „plain old Java object“ (POJO), až po komponentu z jiného frameworku.
 • Znovupoužitelnost komponent - na rozdíl od jiných frameworků vám Mula umožní použití vašich existujících komponent beze změn. Komponenty nevyžadují jakýkoliv specifický kód, aby šly spustit v Mule. Procesní logika je kompletně oddělená od logiky přenosu zpráv.
 • Formát zpráv - zprávy mohou být v libovolném formátu od SOAP a REST (json, xml) až po binární data (např. obrázky). Mula vám nebude nutit žádné omezení v návrhu, jako například XML zprávy či WSDL kontrakty služeb.
 • Topologie - Mula můžete rozmístit do celé řady topologií, ne jenom ESB. Protože je odlehčená a zabudovatelná v rámci celé řady aplikačních serverů, tak může výrazně snížit čas nasazení na trh a zvýšit produktivitu na projektech poskytujíce bezpečné, škálovatelné aplikace, které se dokáží adaptovat na změny potřeb velice rychle.
 • Škálovatelnost - Mula je založena na událostmi řízené architektuře (SEDA) a to jí dělá vysoce škálovatelnou. Např. významná letecká společnost pomocí Muly zpracovává přes 10000 transakcí za sekundu.

Mule ESB Enterprise

Existují dvě edice Mule ESB: Community a Enterprise. Mule ESB Enterprise má dodatečné vlastnosti a možnosti, které jsou ideální pro produkční prostředí, kde je požadován vysoký výkon, vysoká dostupnost, přizpůsobivost nebo technická podpora. Community i Enterprise jsou založeny na stejném zdrojovém kódu, takže je snadné povýšit verzi Community na Enterprise.

Na stránkách MuleSoft je možné srovnat jednotlivé verze.

Naše řešení

Nabízíme kompletní řešení integrace systémů a služeb od analýzy, architektury (softwarové i hardwarové), až po vlastní nasazení. Můžete si vybrat mezi Community či Enterprise verzí, záleží na požadavcích na systém (např. vysoká dostupnost, podpora apod.). Celé řešení může být hostováno na našich serverech nebo může běžet přímo u vás. Rovněž pro vás můžeme zajistit spolehlivý hardware.

Toto neefektivní a nepřehledné řešení bude minulost ...

Všechny dříve nepropojené systémy spolu budou komunikovat ...

Takto integrované systémy pomocí Mule ESB lze dále rozšířit o integraci uživatelů a rolí přes Keycloak SSO a nebo o sběr dat, jejich analýzu a machine learning díky datovým gridům a Big Data. Mule ESB vám zaručí, že v každém okamžiku máte vždy možnost vaše služby dále rozšiřovat! Také jsme s našimi zahraničními partnery kdykoliv připraveni řešení upgradovat na Enterprise verzi, poskytnout vám nejnižší ceny Enterprise licencí a zajistit vám další stupeň integrace, tzv. Anypoint Platform.

Stručně některé naše projekty a statistiky

 • Nasazení Mule - mnoho produkčních nasazení Mule s našimi Java řešeními pro různé oblasti obchodu našich zákazníků.
 • SMS broker - broker pro doručování sms a obohacující API různých síťových operátorů.
 • B2B integrace - doručování elektronických faktur mezi několika systémy.
 • Generická dodávací platforma - ESB schopné zajistit doručování obrovských množství zpráv do/z různých systémů.

Není mnoho firem, které jsou schopny profesionálně řešit složitá zadání a kvalitně odvádět práci. Proto jsem rád, že spolupracujeme s Integsoft, která to s Java i Mule ESB opravdu umí.

Ivo Janalík
Vedoucí projektové kanceláře, NAM system, a.s.

Mule ESB Enterprise is by far the fastest integration solution to implement. We can now deploy projects at a much faster rate, ultimately making my company more profitable.

Paul Francescini
Director of App Integration, Olympus Corp.