Integration Eye

Sledování systémů a API, pořizovaní statistik, analýzy, upozornění

Zabezpečení systémů a API pomocí autorizace a autentizace

Komunikační a SSL proxy pro systémy a API

Možnost kombinovat a integrovat moduly produktu do stávající architektury

Integration Eye - sledování a zpřehlednění integrací, API a systémů

Co je Integration Eye

Integration Eye® je modulární produkt, který ulehčuje a zpřehledňuje integrace systémů, infrastrukturu i business. Skládá se ze 3 modulů: proxy modul IPM, logovací modul ILM a security modul ISM, které lze použít jak samostatně, tak v libovolné kombinaci. Je založen na velmi rozšířeném, bezpečném a platformě nezávislém jazyce Java (proč si vybrat Javu?) a pro běh je využit lightweight integrační engine Mule™.

Získejte rychle přehled o produktech Integration Eye. Video má cenu tisíce slov!

Proč si vybrat Integration Eye

Díky jednotlivým modulům Integration Eye® dokážete monitorovat běh vašich API a systémů, vytvářet analýzy a statistiky volání (logování s modulem ILM) a dále můžete být upozorněni na problémy, nedostupnost a nebo pomalé odpovědi konkrétních API a systémů. Dokážete zabezpečit vaše API a systémy pomocí rolí (autorizace a autentizace s modulem ISM) v rámci námi dodaného Keycloak SSO nebo s použitím vašeho stávajícího Auth serveru. Můžete obohatit a proxovat volaní služeb (interních a nebo externích) např. o mutual SSL, hlavičky atp. (pomocí proxy modulu IPM) a tato volání dále sledovat a analyzovat. Modul IPM celkově velmi zpřehledňuje volání služeb a systémů (už se vám např. nestane, že udržujete služby ikdyž už je nikdo nevyužívá).

Pro podrobnější informace nezapomeňte navštívit naše samostatné produktové stránky

Pokud je potřeba, naše řešení jsme schopni dodat a nasadit na míru, zajistit následný support, aktualizace, rozšiřování a upravování konfigurace podle vývoje API a systémů u zákazníka. Je možné vyškolit vaše zaměstnance, aby byli schopni konfigurace rozšiřovat sami bez naší správy a celkově řešení spravovat bez naší účasti (ikdyž k dispozici vždy jsme, pokud je potřeba). Chcete si vše zkusit? Není problém, k dispozici je online dokumentace a demo, návody k instalaci a postupy včetně možnosti bezplatné produkční Start-up licence.

Za jdnotlivými moduly Integration Eye® stojí roky vývoje a testování, moduly jsou od začátku vyvíjeny s ohledem na potřeby zákazníků a nové funkcionality neustále přibývají podle jejich podnětů a potřeb.

 • Modularita - všechny moduly je možné libovolně kombinovat.
 • Vývoj - náš produkt neustále vyvíjíme a obohacujeme o další funkce, které jsou žádány našimi zákazníky.
 • Výkonnost - klademe důraz na vysoký výkon jednotlivých modulů, aby nevznikaly zbytečné náklady na hardware. Např. jen jediná instance IPM bezproblému zvládá 5000+ requestů za minutu včetně logování přes modul ILM.
 • Přenositelnost - běh je umožněn v libovolném prostředí (Windows, Linux atp.) s různými databázemi (Oracle, MySQL atp.).
 • Integrace - jsme schopni Integration Eye® napojit tak, aby spolehlivě spolupracovalo s vašimi ostatními systémy (stávajícími nebo budoucími). Samozřejmě můžete toto dělat i vy sami pomocí online dokumentace a s email podporou, která je součástí každé produkční licence.
 • Ověřeno provozem - naše produkty používají zákazníci v Evropě a USA. Možnost běhu on-prem i v cloudu.
 • Podpora - nabízíme jak instalaci, tak následnou podporu včetně konzultací a instalací nových verzí.
 • Licence - ke každé produkční licenci dostanete 9x více licencí pro neprodukční prostředí, nebudete tedy mít problém s vlastním vývojem a testováním in-house.
 • Cena - bezkonkurenční cena jak samotných licencí, tak podpory. Platíte pouze za jednotlivé instance modulů Integration Eye®, které používáte.

Máte chvilku? Vyzkoušejte naše online demo s real-time daty.

IntegrationEye Proxy Module (IPM)

Naše proxy slouží především k zpřehlednění volaní a integrací. Současně ummožňuje běh ve více instancích a zajistí tak vysokou dostupnost / load balancing. IPM dokáže obohatit jednotlivá volání od vlastních hlaviček až po mutual SSL a automatickým výběrem certifikátu. Hlavní přednost je potom logování veškerého provozu, který přes proxy jde pomocí ILM, a transformace dat.

 • Proxy core - HTTP/HTTPS proxy (včetně možnosti transformace dat).
 • SSL a certifikáty - mutual SSL proxy (včetně automatického výběru certifikátu podle cílové URL z Keystore repository).
 • Integrace - možnost zabezpečení služeb pomocí ISM a logování pomocí ILM.
 • Přehlednost - celkové zpřehlednění architektury volání služeb a systémů.
 • Intranet gateway - možnost běhu v intranetu přes definovanou gateway.
 • Konfigurace - komplexní konfigurace pomocí XML.

Široké možnosti transformace vstupně/výstupních dat ...

Možnost rozšíření o logování a security pomocí ILM a ISM ...

IntegrationEye Logging Module (ILM)

Náš logovací modul dokáže asynchronně zapisovat veškeré důležité informace o stavu volání služeb (vy definujete co je důležité pomocí konfigurace). Můžete tak snadno přijít na problém, být na nej aktivně upozorněni a nebo vytvářet statistiky a získat tak dokonalý přehled. Dokážete sledovat návratové HTTP statusy služeb, doby volání, kdo služby volá (pomocí ISM) atd. Logování je možno napojit na velké množství systémů pomocí našich konektorů, ty je také možné pro vás dovyvinout v případě potřeby.

 • Logging core - asynchronní logování do externích systémů.
 • Build-in konektory - konektory Elastic, RabbitMQ, ELK/Kibana, Hadoop, Databáze, PRTG atd. (možnost vytvoření libovolného dalšího konektoru).
 • Templating - možnost definice vlastních zpráv logu pomocí templatingu (json, xml atp.) s placeholdery (vložení verze Java systému, jméno serveru, jméno threadu, popis a typ chyby, korelační ID atd.).
 • Stopky - možnost logování doby volání/běhu služeb a systémů.
 • Sledování serverů - možnost logovat stav serverů (CPU, RAM, zaplnění disku, počet procesů atd.) pomocí agentů.
 • Optimalizace - minimální zátěž na CPU a RAM.
 • Variabilní výstupní formáty - výstupní formáty json, xml, plain text atp.
 • Robustnost - tolerance výpadku externích systémů (včetně lokálního úložiště pro zachování dat běhěm výpadku).

Možnost sběru dat o serverech (RAM, CPU atd.) pomocí našich agentů ...

Možnost napojení na proxy a rozšíření o security ...

IntegrationEye Security Module (ISM)

Pomocí našeho security modulu dokážete zajistit zabezpečená volání i pro (legacy) služby, které žádné zabezpečení nemají implementováno. Dále je možné zabezpečení zesílit pomocí jednorázových sms kódů (OTP) a pracovat s více Realmy najednou (mít tak více odděleny vaše uživatele). ISM je možno napojit i na vaše stávající SSO řešení. V kombinaci s IPM a ILM budete mít dokonalý přehled o tom, kdo (co), kdy a jak volá všechny vaše služby a systémy.

 • Autentikace - Basic a Bearer autentikace (s možností zakázání Basic v případě potřeby - tj. volající systémy musí použít Bearer token).
 • Basic-to-OAuth - možnost získání OAuth tokenů na základě Basic autentikace.
 • Výběr více realmů nebo aplikací - možnost autentikace vůči více klientům/aplikacím i realmům (konfigurace pomocí xml a nebo dynamicky na základě HTTP hlaviček).
 • Autorizace - autorizace na základě URL (Ant path) a nebo přímo vydefinovaných rolí.
 • OTP - OTP (One Time Password) včetně napojení na SMS Gateway (Eurosms a Axima popř. jiné), rozlišení odesílání např. pomocí ISO kódu země příjemce atp.
 • Napojení na SSO - Propojení na Keycloak SSO nebo jiný Auth server.
 • Různé uživatelské zdroje - Schopnost autentikace podle různých zdrojů uživatelů (user sources).
 • Konfigurace - konfigurace pomocí XML (možnost psaní komplexních podmínek, podmíněné volaní OTP, maximální počty volaní OTP, asynchronní volání vlastních služeb po ne/úspěšném volaní OTP, podmíněná autentikace a autorizace a mnohem více).

Pokud je třeba ISM umožňuje použít vlastní anebo naši proxy IPM ...

Možnost napojení logování security požadavků ...