Integrace systémů

Měníme způsob jak se systémy propojují

Když je všechno propojeno, všechno je možné!

Ušetřete náklady pomocí integrace systémů

Co je integrace systémů

Jde o proces propojování stávajících nezávislých systémů a služeb pomocí volných vazeb dohromady tak, aby funkčně vytvořily jeden celek. Je důležité si uvědomit, že takto spolupracující systémy poskytují daleko více, než kdyby pracovaly odděleně. Systémová integrace často zahrnuje práci s velkým množstvím geograficky vzdálených a logicky velice různorodých systémů. Nově vzniklá struktura nad těmito systémy poskytuje přidané hodnoty, o kterých bude řeč dále. Co konkrétně si ale pod termínem systém v tomto kontextu představit?

Stávající systémy (komponenty budoucího integrovaného celku) mohou zahrnovat celé spektrum odlišných prvků, od specifických úloh naprogramovaných pro vykonávání jedné jednoduché činnosti přes intranetový portál, datová úložiště, účetní systém, e-shop, zákaznický portál až po celopodnikové ERP systémy. Dokážeme integrovat např. produkty firem Salesforce, SAP a dalších. Výsledkem integrace je vždy skupina systémů a služeb, které spolu spolehlivě komunikují a kooperují.

Potřebuji systémovou integraci

Integrace systémů je velmi široký pojem. Pokud vás zajímá, co konkrétně můžeme udělat právě pro vás, je možné se na celý proces dívat z několika úhlů pohledu. Může vás tedy zajímat:

  • Integrace uživatelů a rolí (Keycloak SSO) - znamená, že uživatel kteréhokoliv z integrovaných systémů se přihlašuje vždy pouze jednou a z jednoho vámi určeného místa (stejně tak to platí pro vaše služby a systémy, které se také přihlašují k jednomu místu). Pokud uživatel začne používat další systém, ten dokáže přebrat předchozí autentizaci a neobtěžuje uživatele s opakovaným vyplňováním přihlašovacího formuláře. Tento přístup je označován jako SSO (single sign on) a Keycloak je jedna z nejlepších implementací. Obrovská výhoda tohoto systému je, že budete mít naprostý přehled o všech uživatelích a rolích. Systém jde posunout dále tím, že využijete Big Data k uložení všech dostupných informací o uživatelích.
  • Datová integrace (Mule ESB a Big Data) - umožnuje přístup k heterogenním datům z více než jednoho zdroje způsobem transparentním pro uživatele. To znamená, že dokážeme agregovat např. data z jednotlivých sociálních sítí (Linkedin, Facebook, Google+, Twitter atd.) do podoby Big Data popř. datových gridů a následně je online odesílat přes Mule ESB tam, kde jsou potřeba. Možnosti jsou absolutně neomezené!
  • Integrace aplikací (Mule ESB) - propojuje pomocí volných vazeb jednotlivé aplikace, které již klient používá. Nezáleží na tom, že každá aplikace používá jiný komunikační protokol, či zda dokonce každá z nich běží na jiné technologii (JMS, WS, JDBC, HTTP, Java, C++, PHP aj.). Integrace aplikací je velmi snadno a efektivně dosažitelné pomocí Mule ESB a to jak s Community na Enterprise verzí.

S časem význam systémové integrace poroste, protože na jednu stranu mnoho tzv. legacy systémů morálně i technologicky zastarává a z druhé strany jsou pro nové úlohy a procesy vyvíjeny další systémy. To není dlouhodobě udržitelný stav bez integrace všech těchto systémů podle uvedených principů. Na obrázcích níže lze snadno vidět rozdíly mezi systémy a službami, které nejsou integrovány a mezi těmi, které integrovány jsou.

Integrace systémů mění toto neefektivní a nepřehledné řešení ...

Integrace systémů propojuje nekomunikující systémy a služby ...

Naše řešení

Klíčovým přínosem systémové integrace je možnost propojit dříve nepropojené systémy a služby. Reagovat v reálném čase na příchozí data z úplně odlišných a nebo vzdálených systémů (například sociálních sítí jako je Facebook, Google, Twitter atp.), agregovat data do datových gridů nebo Big Data. Takto agregované informace mohou být dále distribuovány a zpracovány pomocí Mule ESB. Mula vám tedy nejen spojí systémy tak, že spolu budou spolehlivě komunikovat, ale také vám zajistí získání a zpracování informací z neuvěřitelně různorodého množství systémů a služeb.

Konkrétní přínosy systémové integrace zahrnují:

  • Zvýšení bezpečnosti.
  • Zvýšení stability celého systému.
  • Snížení provozních a jiných nákladů.
  • Zajištění dalšího bezproblémového rozvoje systému.
  • Propojení dříve nepropojených systémů.
  • Zvýšení výkonu a automatizace celého systému.

Jak by se vám líbilo vyhledávat informace o potenciálních klientech na základě jejich aktivity na Facebooku či Twitteru? Po získání a vyhodnocení dat pomocí Mule ESB a zjištění potřebných informací ze systému Big Data lze např. automaticky kontaktovat obchodní zástupce, kteří mohou klienta přímo oslovit s personalizovanou nabídkou, je možno automaticky posílat upozornění pomocí mobilní aplikace nebo sms, zaslat přesně cílenou reklamu... možnosti jsou skutečně neomezené. Když je vše propojeno, nic vám nestojí v cestě k úspěchu.